Yükleniyor…

Docker ve Container Teknolojileri Eğitimi

Bu eğitimin amacı, katılımcılara Docker ve Container teknolojilerinin çözdüğü problemleri anlatmak ve bu teknolojileri uygulamalı olarak tanıtmak ile birlikte katılımcıların Container'ları oluşturan alt bileşenler ile ilgili detaylı uygulamalı bilgi almalarını dolayısıyla da bu teknolojiyi içselleştirmelerini sağlamaktır.

Eğitimin Faydaları

  • Bilişim dünyası tarafından kısa sürede yüksek kabul görmüş ve gerek geliştirme gerek test gerekse de üretim ortamlarında verimlilik ve çevikliği artırdığı kanıtlanmış Container teknolojileri ile tanışacak
  • Container teknolojilerinin farklı alanlarda nasıl kullanıldığını ve ne gibi faydalar sağladığını öğrenecek
  • Bu teknolojiyi oluşturan bileşenleri detaylı olarak tanıyarak karşınıza çıkabilecek problemlerle daha iyi baş edebilecek
  • Container teknolojilerini mevcut iş akışınıza nasıl uygulayabileceğinizi görecek ve kolayca adapte edebilecek bilgiye sahip olacaksınız.

Eğitimin İçeriği

Motivasyon

Bu bölümde Container teknolojilerine ihtiyaç duymamıza sebep olan problemler, bu problemlere Container teknolojilerinin sunduğu çözümler ile birlikte bu çözümlerin avantaj ve dezavantajları ele alınacaktır.

Ön Hazırlık

Container teknolojilerini başarılı ve doğal bir şekilde uygulayabilmek için öncelikle bu teknolojiyi oluşturan bileşenlerin doğru bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Bunu sağlamak için öncelikle Linux ve Container bileşenleri ile ilgili temel bilgiler uygulamalı olarak yapılacaktır.

Bu bölümde katılımcılar ikişerli gruplar halinde kısa teorik bilgi sonrası uygulamalar yaparak sonraki bölümlerde üzerlerinde daha detaylı durulacak konular hakkında ön bilgi sahibi olacaklardır.

Giriş

Container teknolojileri en popüler örneği olan Docker ile birlikte detaylı ve uygulamalı olarak anlatılacaktır. Katılımcılar bilgisayarlarında eğitmen tarafından gösterilen uygulamaları yaparak ilgili teknolojinin dinamiklerini kavrayacaklardır.

Teknikler, Araçlar ve Püf Noktalar

Docker'a aşinalık kazanan katılımcılara Docker ekosistemindeki araçlar tanıtılacak, en iyileştirilmiş tekniklerle ilgili bilgiler verilecek ve püf noktalardan bahsedilecektir. Bu bölüm sonunda katılımcıların tanıtılan teknolojiyi bütün yönleri ile kavraması hedeflenecektir.

Uçtan Uca Dönüşüm

Basit örneklerle Container teknolojilerinden Docker'a aşinalık kazanan katılımcılar eğitmen eşliğinde ikili gruplar halinde birkaç klasik uygulamayı Dockerize ederek buluta taşıyacaklardır. Bu bölümün amacı katılımcıların edindiği teorik ve pratik bilgiyi pekiştirmek olacaktır.

Problem Çözme

Öncelikle katılımcılara sık karşılaşacakları problemler tanıtılacaktır. Daha sonra birkaç durum üzerinden uygulamalı olarak yine gruplar halinde değişik problemleri çözmeleri beklenecektir.

Gözden Geçirme ve Kapanış

Son bölümde eğitim boyunca üzerinde durulan konular tekrar edilecek ve bütün eğitim boyunca verilen bilgilerin pekiştirilmesi ile birlikte bundan sonra katılımcıların kendi başlarına atabilecekleri adımlar hakkında bilgi sağlanacaktır.

Kimler Katılmalı?

Container teknolojileri ile ilgili güçlü temellere ve pratiğe sahip olmak isteyen geliştiriciler, operatörler, kalite/test mühendisleri ile yazılım ve sistem mimarları

Bilgi ve Kayıt

Eğitimle ilgili bilgi almak ve kayıt olmak için [email protected] e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Eğitim Detayları

  • Süre2 Gün
  • SeviyeGiriş
  • Tarih15-16 Kasım 2019
  • Kontenjan12 Kişi
  • YerDedeman Bostancı Hotel
  • Eğitmen Gökhan Şengün